Wojtek - 2008-12-14 16:48:19

http://www.maski.wojsko.pl/graf/pomi-mua.gif

Dopasowanie części twarzowej maski polega na dobraniu właściwego jej rozmiaru. Rozmiary masek przeciwgazowych omawianego typu zależą od sumy pomiarów głowy dokonanych taśmą centymetrową. Pierwszy pomiar obejmuje obwod głowy wzdłuż podbródka, szczęk i czubka głowy. Drugi - odległość od chrząstki w otworze ucha ponad łukami brwiowymi do drugiego ucha. Suma tych pomiarów porównana z tabelą pozwala na wybranie potrzebnej nam maski przeciwgazowej.Kod:

Suma pomiarów w mm  Rozmiar maski

do 920           0
920-955          1
955-990          2
990-1025          3
ponad 1025         4